فایل ورد مقاله امکان سنجي استقرار سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP ) در بيمارستانهاي دولتيوخصوصي شهر کرمان (مطالعه ي موردي: بيمارستان شفا و راضيه فيروزکرمان )

لینک دانلود

کارافرینی چکیده: سیستمهایارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله امکان سنجي استقرار سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP ) در بيمارستانهاي دولتيوخصوصي شهر کرمان (مطالعه ي موردي: بيمارستان شفا و راضيه فيروزکرمان ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله امکان سنجي استقرار سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP ) در بيمارستانهاي دولتيوخصوصي شهر کرمان (مطالعه ي موردي: بيمارستان شفا و راضيه فيروزکرمان )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله امکان سنجي استقرار سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP ) در بيمارستانهاي دولتيوخصوصي شهر کرمان (مطالعه ي موردي: بيمارستان شفا و راضيه فيروزکرمان ) :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
محمد اقبالی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات،دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مدیریت
امین رضا کمالیان – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده مدیریت و حسابداری،ریاست دانشکده
محدثه طالبی زاده سردری – کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشکده کارافرینی

چکیده:
سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی، سعی در یکپارچگی همه ی بخشها ،واحدها و عملیات یک سازمان به درون یک واحد منسجم رایانه ای دارند. برای عدم مواجه با شکست حین پیاده سازی این سیستمها باید مطالعات امکان سنجی در سازمان مورد نظر صورت بگیرد. این تحقیق به دنبالاین موضوع است که تا چه حد در بیمارستانها قابلیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان وجود دارد؟ روش تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است.جامعه این تحقیق تمامی مدیران ارشد و کارشناسان فناوری اطلاعات در دو بیمارستان شفا و راضیه فیروز کرمان – میباشد.تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از آزمونهای t تک متغیره و آزمون anova ، نشان داد که بیمارستان های مورد نظر قابلیتهای فنی،انسانی فرهنگی، سازمانی و مدیریتی را به منظور استقرار سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان دارا میباشند.

توضیحات بیشتر