فایل ورد مقاله الگوي تدريس ناب ادراک شده از طريق انگيزه پيشرفت تحصيلي،توجه به وجه پنهان تدريس، فعال سازي ، ارزشيابي مستمر ونگرش مثبت دانش آموزان

لینک دانلود

فایل ورد مقاله الگوي تدريس ناب ادراک شده از طريق انگيزه پيشرفت تحصيلي،توجه به وجه پنهان تدريس، فعال سازي ، ارزشيابي مستمر ونگرش مثبت دانش آموزان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله الگوي تدريس ناب ادراک شده از طريق انگيزه پيشرفت تحصيلي،توجه به وجه پنهان تدريس، فعال سازي ، ارزشيابي مستمر ونگرش مثبت دانش آموزان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله الگوي تدريس ناب ادراک شده از طريق انگيزه پيشرفت تحصيلي،توجه به وجه پنهان تدريس، فعال سازي ، ارزشيابي مستمر ونگرش مثبت دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله الگوي تدريس ناب ادراک شده از طريق انگيزه پيشرفت تحصيلي،توجه به وجه پنهان تدريس، فعال سازي ، ارزشيابي مستمر ونگرش مثبت دانش آموزان :تعداد صفحات:12
چکیده:
هدف کلی تحقیق حاضر ، پیش بینی الگوی تدریس ناب ادراک شده از طریق انگیزه پیشرفت تحصیلی، توجه به وجه پنهان تدریس، فعال سازی ، ارزشیابی مستمر و نگرش مثبت دانش آموزان بوده است . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان دخترانه و پسرانه دوره متوسطه شهرستان ارومیه در سال 1391- 1390 تشکیل داده اند. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات: سه نوع پرسشنامه محقق ساخته است: 1- پرسشنامه محقق ساخته الگوی تدریس ناب ادراک شده توسط دانش آموزان 2 – پرسشنامه محقق ساخته نگرش مثبت دانش آموزان به تدریس پرسشنامه محقق ساخته عوامل مؤثر بر الگوی تدریس ناب ادراک شده ( شامل پنج حیطه انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، وجهه پنهان تدریس ، فعال سازی دانش آموزان ، ارزشیابی مستمر دانش آموزان) برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است.ارزیابی مدل مورد مطالعه به روش مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفته است. بطور کلی یافته های تحقیق نشان داد که بیشترین اثری که متغیرهای مورد مطالعه بر توسعه الگوی تدریس ناب ادراک شده داشه اند،عبارتند از: توجه به وجه پنهان تدریس، ارزشیابی مستمر دانش آموزان، نگرش مثبت فراگیران به تدریس ، همچنین نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی مدل مورد مطالعه به روش مدل معادله ساختاری در این پژوهش بدین شرح است: لذا بر این اساس، مدل مورد مطالعه در این پژوهش از برازش نسبتا مطلوبی برخوردار است.

توضیحات بیشتر