فایل ورد مقاله الگوي تحليل مسير، ويژگي هاي شخصيت، عدالت سازماني، عزت نفس و خشنودي شغلي

لینک دانلود

فایل ورد مقاله الگوي تحليل مسير، ويژگي هاي شخصيت، عدالت سازماني، عزت نفس و خشنودي شغلي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله الگوي تحليل مسير، ويژگي هاي شخصيت، عدالت سازماني، عزت نفس و خشنودي شغلي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله الگوي تحليل مسير، ويژگي هاي شخصيت، عدالت سازماني، عزت نفس و خشنودي شغلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله الگوي تحليل مسير، ويژگي هاي شخصيت، عدالت سازماني، عزت نفس و خشنودي شغلي :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
قربان کیانی – دانشجوی دکتری رواشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
این مطالعه بررسی اثر ویژگی های شخصیتی بر خشنودی شغلی معلمان با واسطه گری عدالت سازمانی و عزت نفس است. به همین منظور 387 نفر از معلمان (223 نفر مردو 164 نفر زن) ناحیه ی 1 و 2 شهر اهواز به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های ویژگی های شخصیت، خشنودی شغلی، عدالت سازمانی و عزت نفس پاسخ دادند. نتایج به دست آمده از روش الگوی تحلیل مسیر نشان داد، عدالت سازمانی اثر مستقیم و معنی دار مثبت بر خشنودی شغلی و اثر مستقیم و معنی دار مثبت بر عزت نفس دارد. عزت نفس نیز اثر مستقیم و مثبت معنی دار بر خشنودی شغلی دارد، همچنین وظیفه شناسی و عدالت سازمانی اثر مثبت معنی دار بر عزت نفس دارد. از ویژگی های شخصیت، وظیفه شناسی به واسطه ی عدالت سازمانی بر خشنودی شغلی اثر معنی دار دارد. عدالت سازمانی به واسطه ی عزت نفس اثر معنی داری بر خشنودی شغلی دارد و وظیفه شناسی به واسطه ی عدالت سازمانی بر عزت نفس اثر معنی دار دارد. در این الگو تمامی وزن های رگرسیون از نظر آماری معنی دار بودند و متغیرهای پیش بینی کننده 0/247 از واریانس خشنودی شغلی را پیش بینی کردند و رابطه ی بین ویژگی های شخصیت و خشنودی شغلی توسط عدالت سازمانی میانجی گری شد.

توضیحات بیشتر