فایل ورد مقاله الگوي ارتقاء رفتارمدني سازماني براساس ويژگيهاي رهبري معنوي (مطالعه موردي: استانداري آذربايجان غربي)

لینک دانلود

فایل ورد مقاله الگوي ارتقاء رفتارمدني سازماني براساس ويژگيهاي رهبري معنوي (مطالعه موردي: استانداري آذربايجان غربي) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله الگوي ارتقاء رفتارمدني سازماني براساس ويژگيهاي رهبري معنوي (مطالعه موردي: استانداري آذربايجان غربي) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله الگوي ارتقاء رفتارمدني سازماني براساس ويژگيهاي رهبري معنوي (مطالعه موردي: استانداري آذربايجان غربي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله الگوي ارتقاء رفتارمدني سازماني براساس ويژگيهاي رهبري معنوي (مطالعه موردي: استانداري آذربايجان غربي) :تعداد صفحات:14
چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد رهبری معنوی با رفتار مدنی سازمانی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان استانداری آذربایجان غربی در سال 1391 به تعداد 400 نفر بوده است. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با رعایت نسبت ها استفاده شد که در مجموع 200 نفر انتخاب شدند. پژوهش از نوع توصیفی و طرح همبستگی است . برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه ی استاندارد رهبری معنوی فرای و رفتار مدنی سازمانی اورگان استفاده شد. نتایج تحلیل مانوا و رگرسیون چند گانه نشانه دهنده آن است که : اولاً بین هر یک از ابعاد رهبری معنوی با تک تک ابعاد رفتار مدنی سازمانی رابطه معناداری وجود داشته و در بین ابعاد رهبری معنوی، چشم انداز، ایمان و معناداری در کار بیشترین نقش را در بروز رفتارهای مدنی سازمانی دارند.

توضیحات بیشتر