فایل ورد مقاله الگوي ارتباطي موثر در پيشگيري از تخلفات درسازمان ها

لینک دانلود

فایل ورد مقاله الگوي ارتباطي موثر در پيشگيري از تخلفات درسازمان ها دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله الگوي ارتباطي موثر در پيشگيري از تخلفات درسازمان ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله الگوي ارتباطي موثر در پيشگيري از تخلفات درسازمان ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله الگوي ارتباطي موثر در پيشگيري از تخلفات درسازمان ها :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات:21
نویسنده(ها):
حسین عظیمی – استادیار، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت و حسابداری
علیرضا حیدری – کارشناس مسئول تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده:
اغلب پژوهش های انجام شده در حوزه فسادمالی حتی نوع نگاه سازمان بین المللی شفافیت به این مقوله، به صورت کلان و با در نظر داشتن عوامل فرا سازمانی از قبیل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بوده و در مقایسه با خیل انبوهی از مطالعات مربوط به عوامل کلان موثر بر فساد، مطالعات مربوط به عوامل درون سازمانی موثر بر فسادمالی در اقلیت می باشد. به عنوان نمونه، مطالعات حقیقی ( 1373 )، رحمتی ( 1378 )، ایوبی ( 1379 )، سرداری (1380)فرهادی نژاد ( 1382)، دفتر بررسی های اقتصادی مجلس ( 1383 )، رهبر ( 1384)، سامتی ( 1385 )، خضری ( 1386 )، فانی و علیزاده ثانی ( 1386 )، رفیع پور (1386)، براون ( 2005 )، سازمان بین المللی شفافیت ( 2007 )، فوکو ( 2007) و مولیار (2008) به صورت کلان و با در نظر داشتن عوامل فراسازمانی از قبیل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه می باشد. همچنین مطالعات اسفندیاری و دیگران (1362)، اعتضادی (1380)، دادگر (1382) شفیعی خورشیدی (1385)، محمدپناه (1386) ، قلی پور و نیک رفتار (1386)، آموندسن (2000)، یاسر (2005)، سلدادیو و هان (2006)، کیمویو (2007)اسکانلان (2008)، آلاتاس (2009) و سلیم (2009) هر کدام بخش هایی از عوامل سازمانی موثر بر فسادمالی را مورد بررسی قرار داده اند و در برخی از آن ها عوامل مربوط به نقش ارتباطات در بروز فسادمالی کمرنگ می باشد. این امر به لحاظ علمی دغدغه ویژه ای برای محققین فراهم ساخته است تا بتواند با گردآوری وتلفیق مطالعات متعددی که در این زمینه انجام شده است، با استفاده از فنون آماری مدل مناسبی از روابط ارتباطی موثردربروز فسادمالی در درون سازمان ها رااستخراج نماید.در این پژوهش ما ،در پی طراحی الگویی هستیم که تا با توجه به ان اثر ارتباطات رابر بروز فساد مالی بررسی کنیم و راهکارهایی رابرای کاهش اثر ارتباطات بر بروز فساد رابیان کنیم .

توضیحات بیشتر