فایل ورد مقاله تاثير برخي کودهاي آلي و زيستي بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه نخودديم بهاره درمنطقه جوانرود

لینک دانلود

فایل ورد مقاله تاثير برخي کودهاي آلي و زيستي بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه نخودديم بهاره درمنطقه جوانرود دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير برخي کودهاي آلي و زيستي بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه نخودديم بهاره درمنطقه جوانرود کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير برخي کودهاي آلي و زيستي بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه نخودديم بهاره درمنطقه جوانرود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير برخي کودهاي آلي و زيستي بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه نخودديم بهاره درمنطقه جوانرود :


محل انتشار: ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
اختر ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا اصغری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا عامریان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
عادل سی و سه مرده – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده:
تلاش برای افزایش تولید در واحد سطح با مصرف زیاد و نامتعادل کودهای شیمیایی در چنددهه گذشته ، پیامدهای زیست محیطی و افزایش هزینه تولید را به همراه داشته است. استفاده از نهاده‌ای بیولوژیک نقطه روشنی در کاهش این اثرات است. با توجه به این موضوع، تأثیر سه نوع کود ورمی کمپوست، باکتری‌های محرک رشد PGPR و اسید هیومیک ، بر برخی صفات گیاه زراعی نخود (cicerarietinum) در ازمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در شرایط مزرعه‌ای بررسی گردید. فاکتورهای آزمایش شامل ورمی کمپوست در 2 سطح (0 و 6 تن در هکتار)،PGPR در 2 سطح (تلقیح و عدم تلقیح)‌و اسیدهیومیک در 3 سطح (0، 8، 16 کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برخی اثرات متقابل ورمی کمپوست و PGPR بر عملکرد واجزاء عملکرد در سطح 5 معنی‌دار هستند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که مصرف ورمی کمپوست به تنهایی در 4 پارامتر عملکرد دانه در هکتار، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه دارای اختلاف معنی‌دار با شاهد است تلقیح PGPR در ترکیب با ورمی کمپوست اثر منفی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه داشت، اما کاربرد این دو کود بطور جداگانه باعث اثرات مثبت و معنی‌داری درگیاه نخود شد. نتایج این تحقیق بیان‌کننده برتری کود ورمی کمپوست نسبت به دو کود دیگر و نیز اثر آنتاگونیستی ورمی کمپوست و PGPR بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه نخود می‌باشد. این نتایج در انتخاب کود زیستی و آلی مناسب در زراعت نخود کاربرد دارد.

توضیحات بیشتر