فایل ورد مقاله تاثير باکتريهاي محرک رشد بر عملکرد سيبزميني تحت استرس خشکي

لینک دانلود

فایل ورد مقاله تاثير باکتريهاي محرک رشد بر عملکرد سيبزميني تحت استرس خشکي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير باکتريهاي محرک رشد بر عملکرد سيبزميني تحت استرس خشکي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير باکتريهاي محرک رشد بر عملکرد سيبزميني تحت استرس خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير باکتريهاي محرک رشد بر عملکرد سيبزميني تحت استرس خشکي :تعداد صفحات:5
چکیده:
خشکی یکی از مهمترین فاکتورهای محدودکننده‌ی غیر زنده رشدو عملکرد گیاهان است. به منظور بررسی اثر باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد سیب‌زمینی تحت استرس خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانه انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل تنش خشکی در چهار سطح (حفظ رطوبت خاک در حالت ظرفیت مزرعه 80، 60 و 40 درصد ظرفیت رطوبت مزرعه) و باکتری‌های محرک رشد در دو سطح (با و بدون تلقیح مخلوطی از باکتری‌های حل کننده فسفات و باسیلوس) می‌باشدو. نتایج تجزیه واریانس داده‌‌ها نشان داد که تنش خشکی اثر معنی‌داری بر عملکرد، تعداد و میانگین قطر غده سیب‌زمینی داشت و باافزایش تنش خشکی همه صفات اندازه‌گیری شده کاهش یافتند هم‌چنین نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که عملکرد غده در تیمارهای تلقیح شده با باکتری‌های محرک رشد به طور معنی‌داری بالاتر بود. اثر متقابل سطوح تنش خشکی و باکتری‌های محرک رشد برعملکرد و میانگین قطر غده معنی‌درا شد ولی بر تعداد غده در واحد سطح اثر معنی‌داری نداشت و بیشترین عملکرد ، تعدد و میانگین قطر غده از تیمار بدون تنش خشکی همراه با تلقیح باکتری به دست آمد.

توضیحات بیشتر