فایل ورد مقاله تاثير استفاده از پودر زرده حاوي آنتي بادي اختصاصي زرده تخم مرغ (Lgy) عليه اشرشياکلي، برالگوي پروتئيني خوني و جمعيت اشرشياکلي روده جوجههاي گوشتي

لینک دانلود

فایل ورد مقاله تاثير استفاده از پودر زرده حاوي آنتي بادي اختصاصي زرده تخم مرغ (Lgy) عليه اشرشياکلي، برالگوي پروتئيني خوني و جمعيت اشرشياکلي روده جوجههاي گوشتي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير استفاده از پودر زرده حاوي آنتي بادي اختصاصي زرده تخم مرغ (Lgy) عليه اشرشياکلي، برالگوي پروتئيني خوني و جمعيت اشرشياکلي روده جوجههاي گوشتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير استفاده از پودر زرده حاوي آنتي بادي اختصاصي زرده تخم مرغ (Lgy) عليه اشرشياکلي، برالگوي پروتئيني خوني و جمعيت اشرشياکلي روده جوجههاي گوشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير استفاده از پودر زرده حاوي آنتي بادي اختصاصي زرده تخم مرغ (Lgy) عليه اشرشياکلي، برالگوي پروتئيني خوني و جمعيت اشرشياکلي روده جوجههاي گوشتي :تعداد صفحات:5
چکیده:
ازمایش حاضر به منظور مطالعه اثر پودر زرده حاوی آنتی‌بادی اختصاصی علیه اشرشیاکلی بر جمعیت اشرشیاکلی محتویات ایلئوم و الگوی الکتروفورتیک خون جوجه‌های گوشتی آلوده با اشرشیاکلی انجام گرفت. تعداد 10 مرغ تخم‌گذار علیه اشرشیاکلی ایمن و از زرده آن‌ها برای ادامه آزمایش استفاده شد. تعداد 120 قطعه جوجه (نر) یک روزه به صورت کاملاً تصادفی به سه تیمار و سه تکرار و ده مشاهده در هر تکرار تقسیم گردیدند. گروه یک (شاهد منفی) عدم دریافت باکتری زنده و آنتی بادی CN، گروه دوم دریافت روزانه مقدار 4/0 پودر زرده در جیره غذایی (CEB)، گروه سوم دریافت روزانه مقدار 30 میلی‌لیتر آنتی بادی در 7/2 لیتر آب آشامیدنی CEA گروه چهارم دریافت جیره پایه بدون افزودن پودر زرده و آنتی بادی اختصاصی CE گروه دو م، سوم و چهارم در سن 10 روزگی با 1 میلی لیتر از محلول سوسپانسیون E. coli حاوی (فرمول در متن اصلی مقاله) باکتری زنده به روش دهانی چالش داده شدند. نتایج بیان‌گر آن است که چالش گوارشی جوجه‌های گوشتی با اشرشیاکلی 02:k1 سبب گردید. و پروتئین‌های سرم به جای آن‌که در مسیرهای التهابی به کار گرفته شوند می‌توانند به سوی مسیرای متابولیکی هدایت شده و عملکرد تولیدی پرندهآلوده به عوامل پاتوژن را به نحو موثری تحت تأثیر قرار دهند هم‌چنین جمعیت اشرشیاکلی ایلئومی در گروه‌هایی که پودر زرده و آنتی بادی را دریافت داشته بودند، به طور معنی‌دار (p<0/01) پایین‌تر از دیگر گروه‌های آلوده بود.

توضیحات بیشتر