فایل ورد مقاله استقرار وپياده سازي سيستم حسابرسي عملکردمديريت منابع انساني به منظورافزايش کارايي فعاليتها وبهبودعملکرد مديرانحسابرسي اصفهان

لینک دانلود

فایل ورد مقاله استقرار وپياده سازي سيستم حسابرسي عملکردمديريت منابع انساني به منظورافزايش کارايي فعاليتها وبهبودعملکرد مديرانحسابرسي اصفهان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله استقرار وپياده سازي سيستم حسابرسي عملکردمديريت منابع انساني به منظورافزايش کارايي فعاليتها وبهبودعملکرد مديرانحسابرسي اصفهان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله استقرار وپياده سازي سيستم حسابرسي عملکردمديريت منابع انساني به منظورافزايش کارايي فعاليتها وبهبودعملکرد مديرانحسابرسي اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله استقرار وپياده سازي سيستم حسابرسي عملکردمديريت منابع انساني به منظورافزايش کارايي فعاليتها وبهبودعملکرد مديرانحسابرسي اصفهان :تعداد صفحات:17
چکیده:
حسابرسی عملکرد مدیریت از جمله فنونی است که از طریق ارزیابی اثر بخش کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و ارائه پیشنهاد بمنظور استفاده و کارآمد از منابع و بهبود عملیات مدیریت را در ایفای مسئولیت نظیر خویش یاری می رساند.در این پژوهش از پرسشنامه ای که حاوی یک سری سوالات از نوع بسته و از طیف پنج گزینه ای بوده استفاده شده است با توجه به دسترسی آسان و محدود بودن اعضای جامعه آماری تحقیق از روش تمام شماری استفاده شده و پرسشنامه بین آنان توزیع شده است پس از جمع آوری اطلاعات و استخراج نتایجپرسشنامه و براساس روشهای آماری میزان تاثیر هر یکی از متغیرهای مستقل بر پیاده سازی حسابرسی عملکرد مدیریت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات حاکی از آن است که از منظر مدیران و کارکنان حرفه ای سازمان حسابرسی واحد اصفهان علیرغم تنوع در سمت سازمانی، سابقه خدمت و میزان تحصیلات ایشان، فقدان استانداردهای پذیرفته شد حسابرسی عملکرد مدیریت کمبود نیروی انسانی متخصص و فرهنگ وشرایط حاکم بر نظام اداری بخش دولتی از موانع پیاده سازی حسابرسی عملکرد مدیریت به شمار می روند.با این حال پیاده سازی حسابرسی عملکرد مدیریت نیازمند بستر مناسب اقتصادی ، مالی ، اداری ، اجتماعی و فرهنگی بوده و با موانع و چالشهای متعددی روبروست. در این ارتباط فقدان استانداردهای پذیرفته شده کمبود نیروی انسانی متخصص در این زمینه و بالاخره شرایط فرهنگی موجود در نظامهای اداری، نقش را ایفا می کنند.

توضیحات بیشتر