فایل ورد مقاله پاسخ ارقام مقاوم و حساس به خشکي گندم به کم آبياري

لینک دانلود

فایل ورد مقاله پاسخ ارقام مقاوم و حساس به خشکي گندم به کم آبياري دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله پاسخ ارقام مقاوم و حساس به خشکي گندم به کم آبياري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله پاسخ ارقام مقاوم و حساس به خشکي گندم به کم آبياري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله پاسخ ارقام مقاوم و حساس به خشکي گندم به کم آبياري :تعداد صفحات:6
چکیده:
به منظور ارزیابی پاسخ ارقام مقاوم و حساس به خشکی گندم تحت شرایط کم آبیاری، آزمایشی در قالب طرح کرتهای خردشده با 7 تیمار آبیاری (کرت اصلی)، 2 رقم (کرت فرعی) و 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل (شاهد ، FI) بدون آبیاری در فصل بهار (NI)، آبیاری در دو مرحله ساقه‌دهی و گرده افشانی (SP)، آبیاری در دو مرحله ساقه‌دهی و اوایل پر شدن دانه (SG) آبیاری در دو مرحله گرده‌افشانی و اوایل پر شدن دانه (PG) آبیاری در سه مرحله ساقه‌دهی، گرده‌افشانی و اوایل پر شدن دانه (SPG) و آبیاری در چهار مرحله ساقه‌دهی، گرده‌افشانی، اوایل و اواسط پرشدن دانه (SPGG) و ارقام مورد مطالعه نیز رقم پیشگام (مقاوم به خشکی) و رقم گاسکوژن (حساس به خشکی) بودند. نتایج نشان داد که عملکرد اقتصادی تیمارهای SPGG,SPG,PG,SG,SP در مقایسه با شاهد (FI) به ترتیب 36، 40، 47، 31 و 17 درصد کاهش یافت در حالیکه مصرف آب در تیمارهای نامبرده به ترتیب 59، 58، 57، 49، 38 درصد کاهش پیدا کرد. این مسئله نشان میدهد که میزان کاهش عملکرد اقتصادی در تیمارهای کم آبیاری به اندازه کاهش مصرف آب نبوده و این مسئله حاکی از سودمندی کم آبیاری در شرایط کمبود آب میباشد.

توضیحات بیشتر